Idź do

Jeszcze zdążysz przygotować pracę plastyczną o płazach lub pracę literacką (opowiadanie lub wiersz) i dostarczyć ją do siedziby Białowieskiego Parku Narodowego (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Tematem pracy plastycznej lub utworu literackiego (opowiadania, wiersza) mogą być wybrane aspekty biologii i ekologii płazów, ich różnorodność oraz zagrożenia i ochrona.

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki do pobrania znajdują się poniżej. 

Zapraszamy do udziału w płazim konkursie!