Idź do
DYREKCJA

Dyrektor

mgr inż. Olimpia Pabian
tel. 85 682-97-00
lub 85 681-20-33 wew. 700 
e-mail: bpn@bpn.com.pl

z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody

mgr inż. Aleksander Bołbot 
tel. 85 682-97-00
lub 85 681-20-33 wew. 700 
e-mail: bpn@bpn.com.pl

Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

mgr Katarzyna Kopiejczyk
tel. 85 682-97-15
lub 85 681-20-33 wew. 715 
fax 85 682-97-28
lub 85 681-20-33 wew. 728 
e-mail: katarzyna.kopiejczyk@bpn.com.pl

Sekretariat

Emilia Wojciechowska 
tel. 85 682-97-00
lub 85 681-20-33 wew. 700
fax 85 682-97-16
lub 85 681-23-60 wew. 716 
e-mail: bpn@bpn.com.pl
DZIAŁ FINANSOWY

Główny Księgowy

mgr inż. Wojciech Iwaniuk
tel. 85 682-97-06
lub 85 681-20-33 wew. 706 
tel. kom. 502-327-785
e-mail: wojciech.iwaniuk@bpn.com.pl

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Anetta Sawicka
tel. 85 682-97-20 lub 85 681-20-33 wew. 720 
e-mail: anetta.sawicka@bpn.com.pl

Starszy księgowy

mgr Marek Świerszcz
tel. 85 682-97-12 lub 85 681-20-33 wew. 712 
e-mail: marek.swierszcz@bpn.com.pl

Księgowy

Marzena Boratyńska
tel. 85 682-97-07 lub 85 681-20-33 wew. 707 
e-mail: marzena.boratynska@bpn.com.pl

Księgowy

Magdalena Kraśko
tel. 85 682-97-01 lub 85 681-20-33 wew. 701 
e-mail: magdalena.krasko@bpn.com.pl
POSTERUNEK STRAŻY PARKU

Komendant Straży Parku

mgr inż. Jarosław Sawicki 
tel. kom. 602-223-926
e-mail: jaroslaw.sawicki@bpn.com.pl
e-mail: straz.parku@bpn.com.pl

Starszy strażnik Straży Parku

Anatol Lewczuk
tel. kom. 502-327-674
e-mail: straz.parku@bpn.com.pl

Starszy strażnik Straży Parku

Karol Wojciechowski 
tel. kom. 502-327-751
e-mail: karol.wojciechowski@bpn.com.pl

Strażnik Straży Parku

Daria Chilecka
 tel. kom. 602-225-027
 e-mail: daria.chilecka@bpn.com.pl
ZESPÓŁ OCHRONY PRZYRODY

Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody

mgr inż. Wiesław Klimiuk
tel. 85 681-24-91
lub 85 681-23-48 wew. 13
tel. kom. 502-327-699
e-mail: wieslaw.klimiuk@bpn.com.pl

Specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Andrzej Keczyński
tel. 85 681-23-48 wew. 29
tel. kom. 511-971-060 
e-mail: andrzej.keczynski@bpn.com.pl

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Mateusz Szymura
tel. 85 681-23-48 wew. 26 
e-mail: mateusz.szymura@bpn.com.pl

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Mirosław Sobesiuk
tel. 85 681-23-48 wew. 27
e-mail: miroslaw.sobesiuk@bpn.com.pl

Specjalista ds. ochrony przyrody

mgr inż. Malwina Pilch 
tel. 85 681-23-48 wew. 28
e-mail: malwina.pilch@bpn.com.pl
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU

MUZEUM Przyrodniczo-Leśne rezerwacja wejść na wystawę stałą

tel. 85 681-22-75 
e-mail:  muzeum@bpn.com.pl

Kierownik Działu Udostępniania Parku

mgr Marek Świć
tel. 85 682-97-04
lub 85 681-20-33 wew. 704
tel. kom. 607-330-142
e-mail: marek.swic@bpn.com.pl

Starszy specjalista ds. udostępniania Parku

mgr inż. Anna Gierasimiuk
tel. 85 682-97-17
lub 85 681-20-33 wew. 717
e-mail: anna.gierasimiuk@bpn.com.pl

Specjalista ds. udostępniania Parku

mgr inż. Grażyna Wykowska
tel. 85 682-97-03
e-mail: grazyna.wykowska@bpn.com.pl

Starszy specjalista

mgr Tomasz Kołodziejczak
tel. 85 682-97-08
e-mail: tomasz.kolodziejczak@bpn.com.pl

Kustosz

mgr Ewa Moroz-Keczyńska
tel. 85 682-97-11
e-mail: ewa.moroz-keczynska@bpn.com.pl

Starszy kasjer

Ewa Bajko
tel. 85 682-97-02
e-mail: ewa.bajko@bpn.com.pl

Referent

Aneta Kupień 
tel. 85 682-97-02
e-mail: aneta.kupien@bpn.com.pl

Referent (Rezerwat Pokazowy Żubrów)

mgr Beata Lipiec
tel. 85 681-23-98
e-mail: beata.lipiec@bpn.com.pl

Referent (Rezerwat Pokazowy Żubrów)

Urszula Gwiazdowska
tel. 85 681-23-98
e-mail: urszula.gwiazdowska@bpn.com.pl
Wolontariat

Koordynator wolontariatu w BPN

Marek Świć
tel. kom. 608-528-401
tel. 85 682-97-11
e-mail: wolontariat@bpn.com.pl

Kontakt/organizacja wolontariatu

dr inż. Andrzej Milko
mgr Ewa Moroz-Keczyńska

tel. kom. (+48) 608 528 401
tel. (+48) 85 682 97 11
e-mail: wolontariat@bpn.com.pl
DZIAŁ NAUKOWO-EDUKACYJNY

Kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego

mgr inż. Barbara Iwaniuk 
tel. 85 682-97-37
tel. kom. 502-327-819
e-mail: barbara.iwaniuk@bpn.com.pl

Pracownia Naukowa

Sekretarz Rady Naukowej

mgr inż. Barbara Iwaniuk 
tel. kom. 502-327-819
tel. 85 682-97-37
e-mail: barbara.iwaniuk@bpn.com.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Karczewska
tel. kom. 606-749-054 
e-mail: malgorzata.karczewska@bpn.com.pl

Specjalista, Sekretarz Redakcji kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"

mgr Barbara Czortek
tel. 85 681-23-23 wew. 23 
e-mail: barbara.czortek@bpn.com.pl

Biblioteka

Starszy bibliotekarz

mgr Agnieszka Stankiewicz 
tel. 85 681-23-48 wew. 12 
e-mail: biblioteka@bpn.com.pl 
Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15:30,
Dom Myśliwski - parter

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Starszy specjalista ds. edukacji

dr Joanna Bober 
tel. 85 682-97-34
tel. kom. 603-661-288
e-mail: joanna.bober@bpn.com.pl

Starszy specjalista ds. edukacji

mgr Hanna Schmidt 
tel. 85 682-97-33
tel. kom. 603-661-288
e-mail: hanna.schmidt@bpn.com.pl

Specjalista ds. edukacji

mgr inż. Anna Białomyzy 
tel. kom. 603-661-288
e-mail: anna.bialomyzy@bpn.com.pl

Specjalista

mgr Lucyna Kojło
tel. 85 682-97-36
tel. kom. 603-661-288
e-mail: lucyna.kojlo@bpn.com.pl

Starszy asystent

Dariusz Buraczyński 
tel. 85 682-97-35
e-mail: dariusz.buraczynski@bpn.com.pl

Referent

Piotr Szpakowicz
e-mail: piotr.szpakowicz@bpn.com.pl
OBRĘB OCHRONNY OŚRODEK HODOWLI ŻUBRÓW

Konserwator Obrębu Ochronnego Ośrodek Hodowli Żubrów

dr inż. Katarzyna Daleszczyk 
tel. 85 681-29-39 wew. 14 
tel. kom. 608-496-186
e-mail: katarzyna.daleszczyk@bpn.com.pl

Konserwator Obwodu Ochronnego OHŻ (hodowla zamknięta żubrów)

Janusz Szpakowicz
tel. kom. 691-555-873
tel. 85 681-26-10
e-mail: janusz.szpakowicz@bpn.com.pl

Podleśniczy (hodowla zamknięta żubrów)

mgr inż. Andrzej Karczewski 
tel. kom. 502-327-672
e-mail: andrzej.karczewski@bpn.com.pl

Podleśniczy (hodowla zamknięta żubrów)

Andrzej Sawicki
e-mail: andrzej.sawicki@bpn.com.pl

Konserwator Obwodu Ochronnego OHŻ (hodowla wolna żubrów)

Mirosław Androsiuk 
tel. kom. 694-456-671
e-mail: miroslaw.androsiuk@bpn.com.pl

Podleśniczy (hodowla wolna żubrów)

inż. Robert Litwinowicz 
tel. kom. 502-327-664
e-mail: robert.litwinowicz@bpn.com.pl

Rezerwat Pokazowy Żubrów

tel. 85 681-23-98 
tel. kom. 502-327-685 – DYŻURNY
e-mail: rpz@bpn.com.pl
REDAKCJA KSIĘGI RODOWODOWEJ ŻUBRÓW

Sekretarz Redakcji „Księgi Rodowodowej Żubrów", Starszy specjalista

mgr inż. Małgorzata Bołbot
tel. 85 681-23-48 wew. 21
e-mail: ebpb@bpn.com.pl
e-mail: malgorzata.bolbot@bpn.com.pl
OBRĘB OCHRONNY REZERWAT

Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Rezerwat

dr inż. Andrzej Milko
tel. kom. 608-528-401
tel. 85 681-23-48 wew. 19
e-mail: andrzej.milko@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Dziedzinka

mgr Małgorzata Szpakowicz
tel. kom. 502-327-695 
e-mail: malgorzata.szpakowicz@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Dziedzinka

Tomasz Sikorski 
tel. kom. 506-544-481
e-mail: tomasz.sikorski@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Cupryki

mgr inż. Mirosław Kołodziński
tel. kom. 600-455-702
e-mail: miroslaw.kolodzinski@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Cupryki

mgr Radosław Matejek
tel. kom. 606-997-136 
e-mail: radoslaw.matejek@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Gruszki

mgr inż. Janusz Bajko 
tel. 607-330-156 
e-mail: janusz.bajko@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Masiewo

Aleksander Żłobin
tel. 85 685-87-43
tel. kom. 602-631-075 
e-mail: aleksander.zlobin@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Masiewo

Kamil Karwacki
tel. kom. 607-330-167 
e-mail: kamil.karwacki@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Zamosze

Jerzy Adamiuk 
tel. kom. 607-332-489 
e-mail: jerzy.adamiuk@bpn.com.pl

Leśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo

mgr inż. Jerzy Lisicki
tel. kom. 694-456-674 
e-mail: jerzy.lisicki@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo

Artur Chorowiec 
tel. kom. 453-057-857 
e-mail: artur.chorowiec@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo

inż. Krzysztof Jaganow 
tel. kom. 502-327-661
e-mail: krzysztof.jaganow@bpn.com.pl

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo

Marek Lickiewicz 
tel. kom. 453-057-856 
e-mail: marek.lickiewicz@bpn.com.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik Działu / Główny specjalista

mgr Alicja Waszkiewicz
tel. 85 682-97-23
lub 85 681-20-33 wew. 723 
tel. kom. 607-330-106 
e-mail: alicja.waszkiewicz@bpn.com.pl

Samodzielny referent

Edyta Barmuta 
tel. 85 682-97-18
lub 85 681-23-06 wew. 718 
e-mail: edyta.barmuta@bpn.com.pl

Starszy asystent (informatyk)

Ireneusz Zacharewicz
tel. 85 682-97-19
lub 85 681-20-33 wew. 719 
tel. kom. 694-456-665
e-mail: ireneusz.zacharewicz@bpn.com.pl

Asystent (informatyk)

Adam Malesa
tel. 85 682-97-19
lub 85 681-20-33 wew. 709 
tel. kom. 504-768-957
e-mail: adam.malesa@bpn.com.pl

Samodzielny referent ds. budowlanych

Witold Cezary Oklejewicz 
tel. 85 682-97-05 lub 85 681-23-06 wew. 705 
e-mail: cezary.oklejewicz@bpn.com.pl

Starszy specjalista

mgr Przemysław Jagielski
tel. 85 682-97-13
lub 85 681-20-33 wew. 713
tel. kom. 502-327-811 
e-mail: przemyslaw.jagielski@bpn.com.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA

Starszy specjalista ds. kadr i płac

mgr Ala Dubkowicz
tel. 85 682-97-24
lub 85 681-23-06 wew. 724
e-mail: ala.dubkowicz@bpn.com.pl

Radca prawny

mgr Małgorzata Łapińska 
tel. 85 681-20-33 wew. 741 
wtorek 7.30-15.30

Starszy specjalista ds. BHP

mgr inż. Eugeniusz Superson 
tel. 85 682-97-22
tel. kom. 504-769-156 
e-mail: eugeniusz.superson@bpn.com.pl

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody

lek. wet. Elwira Plis-Kuprianowicz 
tel. kom. 502-327-801 
e-mail: elwira.plis@bpn.com.pl

Specjalista ds. obsługi projektu "Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce"

mgr Marta Potocka 
tel. kom. 666-606-210 
e-mail: marta.potocka@bpn.com.pl

Tłumacz online

Tłumacz Polskiego Języka Migowego Online pon-pt. 9:00 - 17:00

Dane teleadresowe

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

NIP
6030074673

REGON
200664828

Konto bankowe
53 1130 1059 0017 3397 5520 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Białystok
UWAGA
Przypominamy, że w okresie od 15 października do 15 kwietnia, Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN czynne pozostają od wtorku do niedzieli w godzinach 9-16 (ostatnie wejście na ekspozycję stałą muzeum godzinę przed zamknięciem).

Numery telefonów

Sekretariat
(07:30 - 15:30)
(+48) 85 682 97 00
(+48) 85 681 20 33 wew. 700

Informacja Turystyczna
od wtorku do niedzieli (09:00-16:00)
(+48) 85 681 29 01

Wolontariat
(+48) 85 682 97 11

Adresy email

Sekretariat 
sekretariat@bpn.com.pl

Informacja Turystyczna
info@bpn.com.pl

Wolontariat
wolontariat@bpn.com.pl


Ważne
W korespondencji mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.