Idź do

Wokół Uroczyska Głuszec

Szlak ten, oznaczony w terenie kolorem czerwonym, prowadzi wokół dawnego rezerwatu „Głuszec”, powołanego w celu ochrony borów sosnowych i torfowisk a także jednej z ostatnich na terenie Puszczy Białowieskiej ostoi głuszca – największego z gatunków puszczańskich kuraków. Ten piękny i sporych rozmiarów leśny ptak niestety nie jest już obecny po polskiej stronie Puszczy, sporadycznie jedynie widuje się pojedyncze ptaki zalatujące do nas ze strony białoruskiej.

Trakt rozpoczyna się w ciekawej samej w sobie wsi Stare Masiewo. Jest to stara puszczańska wieś "na końcu świata", tuż przy granicy z Białorusią. Powstała w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to sprowadzili się osadnicy z Mazowsza, początkowo trudniący się wypalaniem potażu. Nieco później część z nich osiedliła się tu już na stałe korzystając z ziemi rolnej na wydartych Puszczy gruntach.

Wchodząc w las szlak zmierza na południe. Tutaj warto na moment zejść z głównej – nazywanej tradycyjnie Gościńcem – tryby, aby oznaczoną odnogą szlaku udać się na pobliski dawny cmentarz ewangelicki. Znajduje się od w bezpośredniej bliskości granicy z Białorusią, nieopodal również na naszej drodze pojawi się spora leśna polana będąca miejscem zimowego dokarmiania żubrów i ich ostoją Czoło. Po powrocie na główny szlak udajemy się dalej na południe okrążając dawny rezerwat. Po drodze szlak odbija na zachód prowadząc ścieżką wzdłuż pozostałości dawnego torowiska kolei wąskotorowej. Wkrótce docieramy do przygotowanej głównie ku uciesze najmłodszych ekspozycji dawnej leśnej kolei i – kierując się na północ – podążamy dalej trasą, która w dalszej swej części pokrywa się z Wilczym Szlakiem, prowadząc w kierunku sąsiadującej z Masiewem osady o nazwie Zamosze.