Idź do

Regulamin sklepiku BPN

1. Wydawnictwa Białowieskiego Parku Narodowego i o BPN oraz książki i innego rodzaju pamiątki
    związane z regionem Puszczy Białowieskiej są do nabycia:
    a) w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym i Punkcie Informacji Turystycznej BPN
    b) w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN
    c) drogą pocztową po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:
        Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
        Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok
        Nr rachunku bieżącego: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001
        z dopiskiem: zakup pamiątek w PIT
2. Z ofertą wydawnictw i pamiątek BPN przeznaczonych do sprzedaży drogą pocztową można zapoznać się w poniższym pliku:
3. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
4. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.
5. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Wszystkie towary oferowane w sprzedaży są nowe.
7. Zamieszczone w ofercie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych ze względu na różną konfigurację sprzętu elektronicznego, w którym strona jest wyświetlana.
8. Aby dokonać zakupu drogą pocztową należy wysłać e-mail z zamówieniem na adres Punktu Informacji Turystycznej BPN: info@bpn.com.pl. 
   Zamówienie powinno zawierać:
   a) nazwę towaru identyczną z nazwą widniejącą w ofercie, umożliwiającą bezbłędną identyfikację zamawianego towaru
   b) ilość zamawianych egzemplarzy/sztuk towaru
   c) dane niezbędne do wysyłki (imię, nazwisko oraz adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonana wysyłka).
9. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość e-mail wysłana z adresu muzeum@bpn.com.pl zawierająca informację o wysokości kwoty do zapłaty.
10. Kwota do zapłaty to łączna wartość zamówienia z doliczonym kosztem wysyłki zgodnym z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej.
11. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego BPN.
12. Zamówienie jest wysyłane po otrzymaniu płatności przez Białowieski Park Narodowy w terminie od 1 do 14 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
13. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.