Idź do

Carska Tropina

To dawny carski trakt myśliwski, niezwykle atrakcyjny i sprzyjający nastrojowym wędrówkom. Tutaj nie spotkasz szerokich i prostych leśnych tryb – w większości trasa (oznaczona w terenie kolorem czarnym) poprowadzona jest relatywnie wąskimi i raczej krętymi ścieżkami oraz częściowo przebiega po kładkach ułatwiających przebycie bardziej podmokłych terenów. Całość trasy liczy około 4 kilometrów. Po drodze będziesz miał możliwość podziwiania panoramy doliny rzeki Narewka, z wysokiej na kilka pięter wieży widokowej.

Carska Tropina prowadzi przez bardzo dobrze zachowane fragmenty grądów oraz olsów. Od wieży widokowej nieopodal Kosego Mostu, szlak rozgałęzia się a jego zachodnia odnoga prowadzi na parking przy dawnej składnicy, gdzie przygotowana jest infrastruktura turystyczna ułatwiająca trudy wędrówki. Niestety, ten fragment szlaku prowadzi przez silnie zmienione gospodarką leśną fragmenty Puszczy, odstając nieco od nastrojowego traktu reszty tropiny. Wschodnia natomiast odnoga szlaku wyprowadza nas na zamkniętą dla ruchu drogę łączącą parking z Kosym Mostem, nieco bliżej rzeki Narewka.