Idź do

12 kwietnia Białowieski Park Narodowy zakończył tegoroczną Akcję Czynnej Ochrony Płazów.

Białowieski Park Narodowy chroni płazy od ponad 25 lat. Akcję Czynnej Ochrony
Płazów Park zasadniczo realizuje w dwóch lokalizacjach (fragment drogi powiatowej
Białowieża – Pogorzelce oraz ulica Paczoskiego w Białowieży) – na podstawie
wcześniejszych obserwacji tam właśnie zaobserwowano wzmożone migracje tych
małych kręgowców.
W tych lokalizacjach ustawiono płotki, przy nich „wiaderka – pułapki”, które
kontrolowane były przynajmniej dwukrotnie w ciągu doby – kontrolę płotków
sprawowali pracownicy Parku oraz wolontariusze – sympatycy płazów z Białowieży i
dalszych okolic. W minionej Akcji, podobnie jak w poprzednich, płotki rozstawili
pracownicy Parku i młodzież z Technikum Leśnego w Białowieży, która również
uczestniczyła w codziennych ich kontrolach wraz z uczniami z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Białowieży. Ponadto w „grafik dyżurów na płotkach” wpisali się
przewodnicy, pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz mieszkańcy
miejscowości.
Zgodnie z analizą formularzy kontrolnych, w ramach tegorocznej Akcji Czynnej
Ochrony Płazów, Białowieski Park Narodowy koordynował przeniesienie ponad
pięciu tysięcy tych zwierząt, głównie, bo ponad 90%, były to ropuchy szare,
natomiast w znikomej mniejszości znalazły się inne, min: żaby trawne, żaby
moczarowe, traszki.
W ostatnich dziewięciu latach liczba przeniesionych płazów wahała się od 1346
osobników do 7161 – ten rekord padł w 2022r. Zatem łącznie w ww. akcjach
Białowieski Park Narodowy przyczynił się do skutecznej ochrony ponad 38 tysięcy
płazów.
Fot. Aneta Kupień, Andrzej Piotrowski, Ilona Wołosik, Michał Chilecki, Eliza Kowalczyk