Idź do

Ogólne zasady:

W Białowieskim Parku Narodowym, ze względu na bezpieczeństwo, nie można:
- przebywać w lesie w w nocy (od pół godziny po zachodzie słońca do pół godziny przed wschodem słońca), z wyłączeniem okresu od 1 września do 30 września, kiedy na wyznaczonym obszarze, tj.: na parkingu przed Kosym Mostem, na Kosym Moście, na szlaku prowadzącym do ostoi żubrów Kosy Most i w ostoi żubrów Kosy Most (ogrodzona część z platformą obserwacyjną) wydłuża się czas przebywania od godz. 5.00 do godz. 22.00;
- przebywać w lesie w czasie burz i silnego wiatru;
- poruszać się poza udostępnionymi trasami i szlakami turystycznymi oraz ścieżkami przyrodniczymi.

Obręb Ochronny Rezerwat

Osoby indywidualne i wycieczki grupowe mogą zwiedzać obszar objęty ochroną ścisłą w Obrębie Ochronnym Rezerwat (dawny Rezerwat Ścisły) idąc nieoznakowaną w terenie trasą „Do Dębu Jagiełły" wyłącznie pod opieką przewodników turystycznych posiadających ważną licencję wydaną przez Dyrektora BPN. W grupie prowadzonej przez przewodnika może być maksymalnie 10 osób (łącznie z opiekunami grup młodzieży).

Na szlakach pieszych („Carska Tropina", „Wilczy Szlak", „Wokół Uroczyska Głuszec", „Tropem Żubra"), rowerowych (zielonym i czarnym) i ścieżce edukacyjnej „Przez trzy zbiorowiska" turyści indywidualni mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące więcej niż 20 osób, wymagają opieki przewodnika turystycznego posiadającego ważną licencję wydaną przez Dyrektora BPN lub opieki pracownika BPN.

W czasie wiosennych roztopów oraz w okresach intensywnych opadów trasy turystyczne i szlaki turystyczne mogą być okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

Rezerwat Pokazowy Żubrów

Rezerwat można zwiedzać bez przewodnika lub z przewodnikiem licencjonowanym przez BPN. Pamiętajmy, że wszystkie zwierzęta, również te żyjące w niewoli, potrzebują ciszy i spokoju. To dla ich dobra oraz dla własnego bezpieczeństwa nie powinno się podczas zwiedzania Rezerwatu Pokazowego Żubrów: 
- poruszać się poza wyznaczonymi ścieżkami,
- wchodzić na ogrodzenia ani do zagród, 
- dokarmiać i dotykać zwierząt, 
- zakłócać ciszy, 
- zaśmiecać terenu,
- wnosić i spożywać alkoholu.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne

Ekspozycję stałą w Muzeum można zwiedzać indywidualnie i grupowo, z przewodnikiem posiadającym ważną licencję wydaną przez Dyrektora BPN, z pracownikiem BPN lub posługując się audio-przewodnikiem (język polski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Czas zwiedzania ekspozycji stałej wynosi około 1 godz. We wszystkich pomieszczeniach ekspozycyjnych obowiązuje zakaz jedzenia i picia, używania ognia, odłączania się od grupy bez uzasadnionej potrzeby, prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych, dotykania eksponatów (bez zgody Kustosza Muzeum). 

Park Pałacowy

Park Pałacowy można zwiedzać bez przewodnika. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Ponieważ jest to obiekt zabytkowy, uszanujmy panujące w nim zasady, zgodnie z którymi nie należy:
- przebywać w zakrzewieniach i zadrzewieniach,
- zaśmiecać terenu,
- jeździć pojazdami mechanicznymi z silnikiem poza drogami dojazdowymi,
- parkować pojazdów poza miejscami wyznaczonymi.

Pieszo i rowerem

Wszystkie szlaki udostępnione w BPN dla ruchu turystycznego można przemierzać pieszo.
Wjazd rowerem
do najcenniejszej przyrodniczo części Parku (dawnego Rezerwatu Ścisłego) możliwy jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora Parku, po wynajęciu licencjonowanego na BPN przewodnika i uiszczeniu stosownej opłaty.

Konno - bryczką, saniami lub wierzchem

Na teren Obrębu Ochronnego Rezerwat objęty ochroną ścisłą (dawny Rezerwat Ścisły) możliwy jest wjazd pojazdów jednokonnych (bryczka lub sanie) za zezwoleniem Dyrektora Parku, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przejazdy takie organizują firmy i biura turystyczne w Białowieży i okolicy. Bryczką, saniami bądź wierzchem można poruszać się po drogach, po których przebiegają szlaki turystyczne: „Wilczy Szlak" i czarny szlak rowerowy, z koniecznością każdorazowego zgłoszenia planowanego wjazdu Nadleśniczemu Obrębu Ochronnego Rezerwat (kontakt: Andrzej Milko, tel. do kancelarii: +48 85 681 23 48 wew. 19, tel. kom. +48 608 528 401).

Pływanie

Pływanie kajakami, pontonami i innym sprzętem wodnym oraz kąpiele w rzece Narewka w granicach BPN i na stawach w Parku Pałacowym są zabronione. Amatorów sportów wodnych zachęcamy do spływu rzeką Narewka poza obszarem Parku lub wyjazd nad Zalew Siemianówka (odległość 37 km od Białowieży).

Wędkowanie

Wędkować można z brzegu na stawach i na rzece Narewka w Parku Pałacowym po wniesieniu opłaty. Wędkarze zobowiązani są zachować limit połowu ryb i ich wymiary ochronne zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wprowadzanie psów i innych zwierząt

Psy i inne zwierzęta można wprowadzać na teren Parku Pałacowego wyłącznie wtedy, gdy są na smyczy i w kagańcu. Nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i na teren Obrębu Ochronnego Rezerwat. 

Wynajem miejsc ogniskowych

Park wynajmuje dwa miejsca ogniskowe: „Filipówka” i „Zamosze”. Dla dobra przyrody na ich terenie obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki mechanicznej. Rezerwacja miejsca ogniskowego wymaga dokonania wpłaty zadatku. W przypadku rezygnacji z wynajęcia miejsca ogniskowego w zamówionym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi.