Idź do
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, nazwany imieniem prof. J. J. Karpińskiego został uruchomiony w 1996 roku w odrestaurowanym dzięki dotacji NFOŚiGW zabytkowym budynku. W następnym roku budynek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dzięki kolejnej dotacji NFOŚiGW oraz dotacjom i darowiznom pochodzącym z: Ambasady Królestwa Holandii, Ambasady Królestwa Danii, Amerykańskiego Korpusu Pokoju. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN. Od tego czasu CEM BPN obejmuje swoją ofertą edukacyjną 60-70 tysięcy osób rocznie (biernie, poprzez udostępnianie edukacyjnych ekspozycji przyrodniczych), w tym około 4-5 tys. osób korzysta z oferty edukacyjnej Ośrodka, a więc uczestniczy aktywnie w różnych formach edukacji przyrodniczej (i ekologicznej).
W skład oferty programowej wchodzą:

programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych);
zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały edukacyjne przygotowane przez park;
warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i nauczycieli;
zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół;
konkursy wiedzy o przyrodzie jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej;
wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie;
ekspozycja stała;
ścieżki edukacyjne;
cykliczne akcje przyrodnicze;
opracowanie pomocy dydaktycznych.