Idź do

Wolontariat

Znajdź akcję po nazwie lub innych danych
Sortowanie:
Wspierając Białowieski Park, jako wolontariusz możesz:
 • poznać przyrodę BPN, aktywnie uczestnicząc w jej ochronie;
 • brać udział w wydarzeniach organizowanych przez BPN;
 • rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze;
 • poznać ludzi o podobnej pasji przyrodniczej;
 • rozpocząć, lub kontynuować swoją przygodę z wolontariatem przyrodniczym;
Aby zostać wolontariuszem należy:
 • mieć ukończenie 18 lat;
 • dostarczyć do siedziby BPN (mailowo, pocztą tradycyjną) zgłoszenie na ogłoszone przez BPN zadanie, bądź ogólną ankietę (załączniki 2 lub 3).
 • odbyć szkolenie BHP;
 • złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy wolontariusza w BPN i akceptacji regulaminu Wolontariatu w BPN
 • podpisać umowę z BPN; 
Białowieski Park zapewnia wolontariuszom:
 • nocleg w bazie wolontariatu w Starym Masiewie (10 miejsc - pierwszeństwo mają wolontariusze długoterminowi) na czas wykonywania zadań;
 • możliwość wypożyczenia rowerów;
 • identyfikator wolontariusza upoważniający do wstępu do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów, przez czas trwania umowy z BPN;
 • narzędzia do wykonywania zadań;
 • odzież z identyfikacją wizualną Parku (w ramach możliwości);
 • dostęp do grupy na facebooku, stworzonej dla wolontariuszy w Białowieskim Parku Narodowym;
Kliknij tutaj aby wyświetlić listę zadań, przygotowanych dla wolontariuszy w Białowieskim Parku Narodowym.

Kontakt:
wolontariat@bpn.com.pl
tel. kom. (+48) 608 528 401