Idź do

Rezerwat Pokazowy Żubrów

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka–Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą.
Na powierzchni ok. 27 ha, w warunkach zbliżonych do naturalnych, prezentowane są wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki. Kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczęścia, by zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W osobnych zagrodach żyją łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia wilka i rysia. W Rezerwacie eksponowana jest również grupa koników typu tarpana oraz żubronie - krzyżówki (hybrydy) żubra z bydłem domowym.

Informacje praktyczne:  Na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów wchodzi się poprzez pawilon edukacyjny. W budynku bezpłatnie udostępniona jest interaktywna sala edukacyjna oraz wystawy czasowe - orientacyjny czas zwiedzania to około 30 minut. Spacer po obszarze, gdzie znajdują się zagrody ze zwierzętami, zajmuje około 1 godziny.

UWAGA:
Na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rezerwat Pokazowy Żubrów jest udostępniony do zwiedzania:

w okresie od 16 kwietnia do 15 października: codziennie, w godzinach 9:00 – 17:00,
w okresie od 16 października do 15 kwietnia: od wtorku do niedzieli, w godzinach 9:00 – 16:00.

REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW JEST NIECZYNNY: 1 stycznia, 7 stycznia, 1 listopada, 25 grudnia oraz w II dzień katolickich i prawosławnych Świąt Wielkanocnych.

tel. (+48) 85 681 23 98
Komunikat
Zwierzęta w Rezerwacie eksponowane są w warunkach półnaturalnych, w dużych zagrodach pokrytych naturalną roślinnością, mogą więc nie być widoczne przez cały czas.

Ze względu na naturalny sposób karmienia zwierząt kopytnych (pastwisko), zagrody użytkowane są naprzemiennie, stąd w części z nich nie ma zwierząt, aby trawa mogła odrosnąć.

Rezerwat Pokazowy Żubrów BPN

Pawilon Edukacyjny

Pawilon Edukacyjny przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN został otwarty w czerwcu 2018 r.
Znajduje się w nim interaktywna, multimedialna przestrzeń edukacyjna dotycząca żubra oraz kasa biletowa z punktem sprzedaży pamiątek i stanowiskiem informacji turystycznej.
W przestrzeni edukacyjnej przygotowano kilkanaście stanowisk dotyczących historii, restytucji, ekologii i biologii żubra, które w sposób atrakcyjny, ale też prosty w użyciu i bezpieczny dla dzieci prezentują wiedzę o tym największym lądowym ssaku Europy. Aby nie odbierać gościom satysfakcji z samodzielnego poznawania ekspozycji, przewodnikiem jest tu sam odwiedzający - wszystkie stanowiska są opisane i intuicyjne w obsłudze.

Korzystanie z prezentacji multimedialnych pozwala dowiedzieć się m.in. dlaczego kurczył się areał występowania żubra w Europie i jak powiązane to było z rozwojem cywilizacji i deforestacją terenu. W innych punktach fizyczne przesunięcie elementów lub ich dotknięcie uruchamia informacje np. o biologii żubrów w różnych porach roku czy o cechach pozwalających odróżnić żubra od bizona amerykańskiego. Dotknięcie interaktywnych tablic uruchamia efektowne prezentacje danego zagadnienia. Raz będzie to zrozumienie fenomenu restytucji i struktury pokrewieństwa żubrów, w innym poznanie fundamentalnej roli żubra w ekosystemie leśnym. W jeszcze innym poznamy jego anatomię. Dzięki kontaktom ze światem nauki, na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące żubrów, np. dane o wybranych hodowlach oraz aktualny stan populacji na świecie.

Pawilon wyposażony jest też w nowoczesną salę kinową na 46 miejsc, gdzie zastosowano nowatorskie rozwiązania prezentacyjne i akustyczne. Znajduje się w nim również przestrzeń wystawiennicza, umożliwiająca prezentację dzieł artystów związanych z Puszczą Białowieską reprezentujących różne dziedziny sztuki, od fotografii przez malarstwo, po rzeźbę.

Dla najmłodszych turystów odwiedzających Rezerwat przygotowany został, w otoczeniu budynku, plac zabaw. Przy Pawilonie powstała też wiata ze stojakami na rowery oraz kojce dla psów, których nie można wprowadzać na teren Rezerwatu.

Pawilon Edukacyjny