Idź do

Historia Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży

Na przełomie lat 1921/1922 podjęto wiele ważących decyzji o losie Puszczy Białowieskiej. Zadecydowano o utworzeniu 5 rezerwatów przyrody, z których 2 dały początek późniejszemu parkowi narodowemu, powołano w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Komisję Ochrony i Odnowienia Puszczy Białowieskiej.
Pierwsze jej prace skoncentrowały się na organizacji rezerwatu, muzeum i badań w Puszczy Białowieskiej. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów przyrodniczych, wykonywano dokumentację fotograficzną. Niestety, ze względu na brak stałych pomieszczeń muzeum część zbiorów uległa zniszczeniu. Pod koniec lat 20 XX w. przygotowano pierwszą stałą ekspozycję muzealną w pomieszczeniach pałacu carskiego. W 1937 roku, w specjalnie adaptowanych na cele ekspozycyjne pomieszczeniach wozowni, otwarto nową ekspozycję, która po niewielkiej modernizacji na początku lat 60 XX w. dotrwała do roku 1972. Nowa ekspozycja została otwarta w nowoczesnych (jak na tamte czasy) wnętrzach kompleksu muzealno-hotelowego. Po modernizacji budynków w latach 1999 – 2003 i aranżacji nowej wystawy, w 2004 roku otworzono jedno z najnowocześniejszych przyrodniczych awangardowych muzeów przyrodniczych w Europie.

Wystawa stała

Muzeum na dwóch poziomach prezentuje przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Eksponowane są w nim najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór, borealna świerczyna bagienna. Zaprezentowane jest życie podziemne w lesie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne oraz ptaki. Przybliżony został także świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem ziemno-wodnym, fazy rozkładu drewna i bogactwo grzybów. W części historycznej ukazano bartnictwo, sianożęcia, przerób drewna na terpentynę oraz wąskotorową kolejkę leśną. Ukształtowanie podłogi, przyciemnione światła, efekty dnia i nocy, odgłosy Puszczy sprawiają, że po przekroczeniu progu wystawy wydaje się, że znajdujemy się w środku lasu. Muzeum organizuje również wystawy czasowe.

Informacje praktyczne: wystawę stałą w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo, z przewodnikiem lub audio przewodnikiem. Zwiedzanie indywidualne z audio przewodnikiem odbywa się w grupie do 15 osób, natomiast w grupie zorganizowanej z przewodnikiem do 25 osób. Czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 1 godziny, natomiast zwiedzenie Muzeum (wystawa stała + wystawy czasowe z wieżą widokową) zajmuje około 1,5 godziny.


MUZEUM JEST CZYNNE:

w sezonie turystycznym: od 16 kwietnia do 15 października:

w poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 16:30
sobota - niedziela w godz. 9:00 - 17:00 
(ostatnie wejście 60 min przed zamknięciem)

poza sezonem turystycznym: od 16 października do 15 kwietnia:

wtorek - niedziela w godz. 9:00-16:00 (ostatnie wejście 60 min przed zamknięciem)

MUZEUM JEST NIECZYNNE: 1 stycznia, 7 stycznia, 1 listopada, 25 grudnia oraz w II dzień katolickich i prawosławnych Świąt Wielkanocnych.

GODZINY WEJŚĆ NA EKSPOZYCJĘ STAŁĄ:

  • indywidualnych zwiedzających z audio-przewodnikiem (do 15 osób w grupie) – ustala kasa Muzeum.
  • indywidualnych zwiedzających z pracownikiem BPN (do 25 osób w grupie) – ustala kasa Muzeum.
  •  grup zorganizowanych z przewodnikiem – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja na konkretny dzień i godzinę.
Nie przyjmuje się rezerwacji grupowych na zwiedzanie ekspozycji z audio-przewodnikiem.

KONTAKT:

Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. J. Miklaszewskiego 
Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
Rezerwacja godzin wejść na wystawę stałą: tel. 85 681-22-75

Wystawa stała w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN